August 29th, 2013

think

Важная книга для понимания того, что такое amerikike

think

Еврейский ревизионизм

Это - не про Жаботинского. Это про евреев отрицателей Катастрофы. Они делают это в форме уравнивания Гитлера со Сталиным, но от того отрицание не становится менее омерзительным.
think

Радиоперехват в Тонкинском заливе

think

Свідомий жид - все одно жид

"Соломон Ізраїлевич Ґольдельман – визначний жидівський та український науковий, громадський і політичний діяч. Він – колишній член уряду Української Народної Республіки, професор Української господарської академії (УГА) в Подєбрадах, ініціятор та один із засновників, почесний доктор Українського технічно господарського інституту (УТГІ), дійсний член Української вільної академії наук (УВАН). Наукове товариство ім. Шевченка, найстарша українська наукова установа, відзначаючи 80 ліття з дня народження Достойного Ювілята, іменувала його (9 червня 1966) дійсним членом Історично філософічної секції. У мотивації при ставленні кандидатури на голосування було сказано: «Внесення є обосноване в рівній мірі науковою, що й громадсько політичною працею кандидата та його виключними заслугами для української науки та для української спільноти». Бо й справді Соломон Ізраїлевич Ґольдельман є не тільки визначним соціологом, економістом та істориком, який присвятив дуже багато уваги проблематиці України. Публікуючи свої праці різними мовами – українською, ідиш, гебрейською, англійською, німецькою, російською, – він чимало спричинився до зазнайомлення чужинецьких наукових кіл з цією проблематикою. Долучений до цієї книги список важливіших праць дає дуже неповне уявлення про наукову та публіцистичну працю Достойного Автора, бо його численні статті друкувалися і в багатьох різних журналах та газетах.

Соломон І. Ґольдельман – визначний педагог, якого колишні студенти згадують завжди з глибокою пошаною і теплими почуттями вдячности. Він – громадський діяч, який вклав багато ініціятиви і присвятив свої зусилля, труд та знання справам жидівської та української спільноти. Він – політичний діяч, передусім палкий жидівський патріот, але і сповнений любови до України, де провів своє дитинство і молодечий вік. Цій країні він віддав свої сили та здібності, зокрема в бурхливі часи революції й громадянської війни, коли творилася українська держава. В дусі сіоністично соціялістичного світогляду в нього викристалізувалось і усталилося переконання, що кожний гноблений чи поневолений народ гідний визволення і права на власну державу. У час революції Симон І. Ґольдельман висловився рішуче за українську державність та співпрацю між українським і жидівським народами. Згідно з такою настановою проходила вся його діяльність. У грудні 1918 року він писав: «Дійсна потреба, для нас, жидівських соціялістів на Україні, потреба революційна і національна – в активній допомозі ділу повстання українських селян і робітників. Як така допомога, явна і ясна буде, – буде зроблений перший позитивний крок по шляху порозуміння двох народів, нашого і українського…» (Листи жидівського соціял демократа про Україну, Відень 1921).

Але політичні фактори та умови склалися були знову на порізнення обидвох народів – українського і жидівського. Проте, не зважаючи на всілякі суперечності, труднощі, трагічні події та глибоке розчарування, Соломон І. Ґольдельман крокував таердо та послідовно по обраному шляху і залишився на все життя вірним ідеалам, які визнав за єдино правильні.

І в тому виявляється індивідуальність Ґольдельмана як людини, глибоко гуманної в настанові і мужньої в її здійсненні. Він завжди мав відвагу бути не популярним, плисти проти хвиль, одверто висловлювати свої думки. Соломон І. Ґольдельман завжди і єдино шукав правди, в її найглибшому значенні. Він має респект тільки перед правдою. А правда така, що обидва народи – український та жидівський – мусять позбутися ресантиментів та ворогування і жити у взаємній пошані, співпраці та дружбі. У цьому відношенні Достойний Автор посідав виняткове становище і увійде до історії обидвох народів як дороговказ та передвісник кращого майбутнього. А це майбутнє вже нині зарисовується, бо ось речник молодої ґенерації на Україні, Іван Дзюба, каже: «Як українцеві, мені соромно, що і серед моєї нації – як і серед інших націй – є антисемітизм, є ті ганебні, негідні людськости явища, які звуться антисемітизмом. Ми, українці, повинні в своєму середовищі боротися з будь якими проявами антисемітизму чи неповаги до єврея, нерозуміння єврейської проблеми. Ви, євреї, повинні в своєму середовищі боротися з тими, хто не поважає української людини, української культури, української мови, хто несправедливо вбачає в кожному українцеві антисеміта…» (Вячеслав Чорновіл, Лихо з розуму, збірник матеріялів з України, Париж 1967)."
Из предисловия к книге "Жидівська національна автономія в Україні. 1917 1920".

Гольдельман, в отличие от Стеллы Кренцбах фигура не мифическая, потому в конце-концов и выянилось, что "свідомий жид - все одно жид":

"В 1963 г. Украинская академия наук в Киеве опубликовала антисемитский пасквиль Т. Кичко «Иудаизм без прикрас». В связи с этим в украинской диаспоре была развернута широкая кампания против «антисемитизма москалей», которые поручили Т. Кичко поссорить евреев с украинцами. Президент УНР в изгнании Н. Левицкий (сын А. Левицкого, см. выше) обратился к Гольдельману с предложением вместе с ним участвовать в борьбе евреев и украинцев против московского антисемитизма. Гольдельман отверг это предложение, отметив, что антисемитов среди украинцев отнюдь не меньше, чем среди русских, что антисемитских пасквилей в украинской диаспоре издается ничуть не меньше, чем в Советском Союзе, что украинским интеллектуалам следует отказаться от фальсификации собственной истории, поскольку, только воздерживаясь от апологетизации своих народов и правдиво освещая прошлое, можно наладить взаимопонимание и сотрудничество между евреями и украинцами".
think

История любви

Эту историю я уже рассказывал, но о возвышенном и чистом чувстве не грех повторять снова и снова. Сколь много оно дает человеку. Даже страшно подумать, где была бы сейчас героиня нижеследующего повествования, не коснись её своим легким крылом романтическая любовь.

Итак, слово Ярославу Голованову:

1981
Женя Альбац. Неужели я в нее влюбился? Очень некстати...

1982
Живем с Женей на 12-м этаже в мастерской у «Чубчика».

Старость, может быть и хороша, но бесстрастна, а потому это не для меня. Женька так много сделала : вернула молодость и подарила старость.

1983
Много думаю о Наташе и Жене. Господи, как же мне жаль этих замечательных, чистых людей, которых я так мучаю.

Всё время беседую в Женюшей. Всё ей показываю-рассказываю. Беда...

1984
Я скучаю по Жене. Мне требуется с ней говорить.

Только бы ветра сильного не было, только бы не сдуло разом всё это золото, которое единственно греет мою душу. Наташа предельно резка, мне даже в голову не может прийти мысль о какой-то духовной поддержке. Радостная Женька укатила в Сибирь.

1985
Перечитал все письма Жени, полночи читал. Дурна ли она, умна ли, талантлива – всё пустое по сравнению с её ненасытной жаждой меня. Нет, не в постели – в жизни! А я этого не понимал, я это со свойственной мне близорукостью, проглядел, а теперь в оправдание себя представляю её разрушительницей моего семйного очага, между тем как разрушителем – и не очага вонючего, а четырёх человеческих жизней, являюсь я один.

Вчера сплоховал: звонил Жене, слышал её голос. Господи, что же будет зимой, когда дети уедут, когда я твёрдо буду знать, что с Женей сечас лежит румяный парень, крепкий, толстый...

Господи, сделай так, чтобы она приехала, обналя меня крепко-накрепко, скзала, что никому не отдаст...Как бы было хорошо!

Был с Наташей в суде. 4 октября нас будут разводить. Страшно. А надо! Так жить безнравственно. Без Мити мне будет худо. 23.9.85.

Народный суд Фрунзенского района освободил Голованова Ярослава Кирилловича от обязанностей мужа Головановой Наталью Борисовны в связи с переходом на другую работу.

1987
Как бы Женька обрадовалась: просыпается утром, а я лежу рядом совсем молодой, красивый, крепкий...

1988
Нам прислали 29 новогодних поздравлений, а мы с Женей послали около 200.

8 марта. Под нажимом Жени обзванивал знакомых женщин и поздравлял. Ну до чего же идиотский праздник!

Женская логика. Хорошо для пьесы. Вечером спускаюсь вниз и говорю Жене:
- Позволь тебя поздравить...
- С чем?
- Ну, не так часто ты выходила замуж... Сегодня день нашей свадьбы...
Она всплескивает руками:
- Ну надо же! Оба забыли!..

Почему мне так роково не везет с бабами?..

1989
Женька улетела. Никогда не думал, что сразу буду так тосковать. 7.11.89.

1990
После обеда приезжала Женя, отправились с ней по паспортным делам. Много ссорились. Жаль. Как же она не понимает, что мне сейчас нельзя дергаться!

В 1990 году моя жена Е.М. Альбац выиграла конкурс фонда Альфреда Френдли. ... Альбац оказалась среди 12 победителей и была отмечена полугодовой стажировкий в газете «Чикаго трибьюн». Месяца через два после отлёта в США она соскучилась по 2-летней дочке и стала уговаривать меня по телефону првезти ей Лёльку. 11 августа 1990 года мы с дочкой полетели в Чикаго.

Четыре месяца американской жизни были самыми томительными в моей жизни. Язык я знал очень плохо, объясниться мог с трудом. Круглые дни я проводил с дочкой, по существу был няней при малышке, объехал с ней на коляске весь город.Оно было бы всё хорошо, но я никогда так долго не бездельничал и поэтому ужасно психовал. Жена каждый день ходила на работу в «Чикаго трибьюн». У неё появился новый круг друзей, среди которых я выглядел белой вороной. Наши отношения стремительно портились.

1991
А жене я звоню редко. Звонки эти довольно дорого стоят в нервном исчислении. Вот сегодня кричит в трубку:
- Ты уже книжку написал, а я об Америке ещё ни строчки не написала!! Это ты понимаешь?
- Женя, разве я в этом виноват?..
И опять внутри что-то обрывается от её несправедливости, от абсолютного неумения радоваться успеху других людей , не только меня, просто других... А как бы я хотел жить с этой женщиной вдохновенно, как в 1982-м!.. Ан прошло...

Если бы моя жена вышла замуж за Сальвадора Дали, она учила бы его, как надо рисовать.

1992
Сегодня Женя сказала, что получила приглашение из Гарварда и мечтает уйти от меня как можно раньше. Всё правильно. Теперь-то я ей зачем?

1993
Перед приездом Жени с Лёлькой из США я ус троил в Переделкино грандиозную уборку, купил новые занавески на кухню и в кабинет, коврики постлал, гигиенических порошков, шампуней, а так же всякой вкуснятины накупил. И вот они прилетели, и Женя ни разу меня не поцеловала, отворачивается, не сказала ни одного приветливого слова, не дотронулась до меня. 28.7.93.

Объяснение с Женей. Мы расстаёмся. 3.8.93

1995
А жизнь не перестаёт удивлять! Оказывается, любовника моей жены в США зовут Александр Гессен. Уж не родственник ли кассельским ландграфам?! Очень расстроюсь, если узнаю, что он тривиальный еврей. Надо бы слетать в Бостон, пристрелить его, да времени нет.

1996
Сегодня Женя с Лёлей вернулись из Америки . Огромный багаж едва разместился на трёх машинах. Всё отвезли на Лесную. Очень просил Женю отдать мне Лёльку в Переделкино. И дочка хотела! Женя упёрлась, ни в какую! «Ребёнку надо выспаться!» Вернулся на дачу, и так горько стало, что заплакал. Занавесочки новые развесил, скатёрки постелил, обед сделал праздничный, ну не идиот ли? Где-то около восьми вечера звоню на Лесную Лёльке:
- Ты что делаешь?
- Вещи разбираю...
- Спать пора... Позови маму...
- А мама уже спит...

1999
Только Ольга не позволяет мне признать своё сокрушительное поражение как человековеда в случае с Альбац.


(Я.К. Голованов. "Записки вашего современника")

Из жизнеописания автора в книге «Кто есть кто в современном мире» (вероятнее всего, составленного самим Головановым):

«Я.К. Голованов был трижды женат и от всех жен имел детей: от Валентины Алексеевны Журавлевой – сыновей Василия и Александра, от Натальи Борисовны Ласкиной – сына Дмитрия, от Евгении Марковны Альбац – дочь Ольгу. Со всеми детьми Ярослав Кириллович поддерживает самые нежные отношения. В настоящее время – убежденный холостяк.»
think

Статистический принцип КГБ в истории науки

В прежние времена (уж не знаю как сейчас) если спросить у российского физика, кто из вас, российских физиков, самый великий - ответ был однозначным - Ландау. Другое дело, что он мог произноситься по разному - с придыханием и восторгом или со скрежетом зубовным, в зависимости от происхождения вопрошаемого. Но ответ был именно таков.

Кстати, заграницей величайшим русским физиком считается химик Менделеев, в чем нетрудно убедиться рассматривая разнообразные плакаты с портретами великих учёных, вывешиваемые в учебных и научных заведениях. Представитель России там, как правило, всегда один, и это Менделеев. По мне так Менделеев ученый сильно недооцененный на родине (за создание водки), и отчасти переоцененный заграницей за увиденную во сне таблицу. В конце-концов, как известно, первым её увидел во сне еврейский (доказано А. Либерманом) поэт Фошкин, а Менделеев был только вторым. Понял он не намного больше, чем Фошкин, но в отличии от него сновидение опубликовал.

Сам Ландау был скромен и говорил: «Я немного опоздал родиться. Мне бы следовало это сделать на 6-7 лет раньше». Имелось в виду, что к началу «золотого века в физике», то есть к 1925 году, ему было только 17 лет, а к 1930му, когда он попал в Копенгаген к Нильсу Бору, весь фундамент квантовой механики был уже заложен.

А всё-таки надо сказать, что для того, чтобы попасть в нужное время в нужное место мало вовремя родиться, надобно ещё и везение. Вот, скажем, самое значительное достижение русской науки бесспорно открытие излучение Черенкова. Павел Алексеевич не принадлежал числу самых блестящих умов Академии наук, но в историю науки вошел навсегда. А многие блестящие (без всякой иронии) умы уже безнадежно забыты. Обидно, конечно. Потому-то и говорят (только в России) излучение Вавилова-Черенкова, потому-то и унизили Тамма и Франка, посадив на подножку нобелевского экспресса. Учёные, хоть и не поэты или актёры, зависти вовсе не чужды. Чувство это (зависть) малоприятное, и лучший способ его избежать - задавить в самом зародыше чью-нибудь попытку его возбудить. Лучше без пролития крови, но иногда и без этого не обходится.

Но вернемся к статистическому принципу КГБ. Он хорошо известен: один раз - случайность, два раза - совпадание, но три раза - это уже, извините, система. И вот три истории:

1. Наблюдение галактического водорода (радиоизлучение с длиной волны 21 см)

И. С. Шкловский "Эшелон":
"можно ли эту линию при существующем (конец 40х годов) уровне радиофизики наблюдать? Мне отчетливо представлялись те грандиозные перспективы, которые открыло бы превращение этой поразительной линии в метод астрономических исследований. Сама возможность буквально пересчитать все водородные атомы межзвездной среды, найти температуру ее облаков, их кинематику и динамику действовала завораживающе.
Дальнейшее развитие событий, однако, показало, что, будучи преисполнен энтузиазмом, я все же недооценил революционизирующее значение этого удивительного открытия.

Вернемся, однако, к событиям лета 1948 г., когда я погрузился в расчеты и прежде всего вычислил вероятность перехода, связанного с магнито-дипольным излучением в линии 21 см. <...> Помню то странное ощущение, которое испытал, когда мне стало ясно, что линия 21 см должна быть вполне наблюдаема (этот вывод был получен впервые).

Эти расчеты были опубликованы в 1949 г., после чего я приложил максимум усилий, чтобы линия 21 см была открыта экспериментально в нашей стране. Я не жалел слов, чтобы зажечь экспериментаторов энтузиазмом и направить свои усилия в этом направлении. На первых порах мне это удалось: С.Э.Хайкин, вполне оценив значение идеи Х. ван де Холста и проверив мои расчеты о наблюдаемости этой линии, направил меня к тогда еще незнакомому мне В.В.Виткевичу, бывшему в сравнительно недавнем прошлом офицером флота. Очень быстро Виктор Витольдович стал одним из ведущих наших радиоастрономов- экспериментаторов.
Это, безусловно, был очень талантливый, самобытный ученый, немало сделавший для отечественной радиоастрономии. В.В.Виткевич был волевой человек с сильным характером, умевший "гнуть свою линию". Его безвременная кончина - тяжелый удар для нашей науки.
Поначалу Виктор Витольдович горячо взялся за экспериментальную реализацию "проекта 21 см". Довольно скоро он разработал блок-схему по тем временам весьма оригинального приемника водородного моно-хроматического радиоизлучения Галактики. В этом приемнике, насколько мне известно, впервые в радиоастрономии был предложен метод частотной модуляции.

Короче говоря, я почувствовал определенное "шевеление" в направлении реализации проекта. И вдруг все изменилось - все работы по "проекту 21 см" были фактически прекращены. Это произошло в начале 1950 г. На мои неоднократные недоуменные вопросы В.В.Виткевич отвечал, что де "легко вам, теоретикам, рассуждать, каково нам, экспериментаторам... А почему, собственно говоря, я должен реализовывать твою идею? У меня и своих достаточно..."
Так тянулось почти полтора года. Я ломал себе голову, как бы убедить В.В.Виткевича продолжить работу. <...>
Весной 1951 г. линия 21 см была обнаружена в радиоспектре Галактики сперва в США (Х.Юэном и Э.Парселлом), а через несколько недель независимо в Австралии и Голландии. Новая эра в астрономии началась. Однако мы имели реальную возможность первыми наблюдать эту знаменитую радиолинию. Все предпосылки для этого были налицо, что непосредственно видно хотя бы из того, как спустя сравнительно короткое время, после открытия радиолинии 21 см за рубежом, группа радиоастрономов из ФИАН во главе с Б.М.Чихачевым и Р.Л.Сороченко в 1954 г. изготовила соответствующую приемную аппаратуру и успешно провела первые наблюдения. Так в чем же дело? Истину я узнал только спустя почти два десятилетия после описанных событий. Эта печальная истина глубоко поучительна и заслуживает того, чтобы о ней сказать пару слов, хотя бы в "назидание потомству".

Во время банкета по случаю защиты некоей докторской диссертации, где мы с В.В.Виткевичем были оппонентами, Виктор Витольдович усадил меня рядом с собой на диван и сказал: "Помнишь это дело с 21 см? Хочешь знать правду, почему я прекратил тогда работу?" И он поведал мне поразительную историю. Дело в том, что изредка Виктор Витольдович бывал на квартире Л.Д.Ландау (их жены состоят в родстве). В этом высокоинтеллектуальном доме Виктор Витольдович обычно скромно помалкивал. Но однажды он рассказал авторитетнейшему академику про "проект 21 см" и спросил мнение Л.Д.Ландау.
Академик сказал тогда В.В.Виткевичу буквально следующее: "Подумаешь - вычислить вероятность магнито-дипольного излучения! Соответствующие формулы есть в моей книге, и такие вычисления может выполнить любой студент. Но откуда Шкловский взял плотность водорода в межзвездной среде? Это же чистая патология".
Такой "рецензии" для В.В.Виткевича оказалось вполне достаточно. Все работы по "проекту 21 см" были немедленно прекращены - велик был авторитет Ландау... В.В.Виткевич, пожалуй, виноват в том, что не сообщил мне об "отзыве" Ландау. Но, конечно, главная причина такого печального поворота событий - это схоластический дух слепого преклонения перед авторитетами, довольно часто наблюдаемый в мире науки. По-видимому, Л.Д.Ландау потом осознал свою ошибку, потому что всегда обращался ко мне в обычно не свойственной ему весьма уважительной манере.


2. Квантовые вихри (вихри магнитного поля, выходящие за пределы сверхпроводящих нитей в неоднородных сверхпроводниках (второго рода)).
Работа на эту тему была выполнена в 1952 г. и затем в течение 5 лет «лежала в столе», т.к. Л.Д.Ландау – учитель А.А.Абрикосова не был согласен с такой трактовкой сверхпроводящего состояния. И только после публикации микроскопической теории сверхпроводимости Бардина, Купера, Шриффена, в 1957 г. эта работа Абрикосова увидела свет. Чисто теоретическое исследование позволило Абрикосову задолго до экспериментального обнаружения предсказать целый ряд явлений, характерных для сверхпроводящих материалов.

Б. Горобец. "Круг Ландау":
"А. А. Абрикосов, с его слов, в 1952 г. пришел к Ландау со своей идеей о квантовых вихрях в сверхпроводниках. Ландау с ней не согласился. Абрикосов не стал публиковать свои теоретические соображения и расчеты. Но несколько лет спустя вышла статья Р.Фейнмана о вихрях в сверхтекучем гелии. А я прочитал <статью Фейнмана>». Далее А.А. пришел к Ландау и сказал: «Дау, почему вы согласились с Фейнманом и не согласились тогда со мной? Я вам то же самое показывал». — «Вы мне что-то другое показывали», — ответил Ландау. — «Ах, другое! Тогда я достал и сунул ему (sic.). И тогда он признал, что это то же самое». "


3. Парамагнитный резонанс

С. Габуда "Фундаментальная наука и кризис общества" Альманах "Лебедь" N 683 от 14 июля 2013 года:
"Л.Д. Ландау принимал участие в обсуждении всех научных событий, в том числе в открытии магнитного спинового резонанса, того самого явления, благодаря которому ныне существует компьютерная магнитно-резонансная томография (МРТ). Открытие состоялось в Казани (в годы войны туда переехали многие Московские учреждения), автор открытия – Евгений Константинович Завойский. Парадоксальность явления состояла в том, что спин (электрона или атомного ядра) – это квантовый волчок, который сам по себе перевернуть невозможно. Только в большой массе таких же спинов, по закону магнитной индукции, суммарную намагниченность образца можно переполяризовывать, что и обнаружил Е.К. Завойский. Но Л.Д. Ландау, видимо, забыл про магнитную индукцию, и отверг принципиальную возможность наблюдения подобного резонанса…
Заминкой воспользовался Феликс Блох, американский физик и коллега Ландау по школе Бора. Ф. Блох не забыл про магнитную индукцию и, узнав об измерениях Завойского, сам провел кое-какие измерения и опубликовал статью под названием «Ядерная индукция». В итоге Нобелевская премия по физике за открытие данного явления уплыла в США…"


Так что три случая налицо, и вспоминать вдобавок о Власове, или там Иваненко, необходимости нет.
think

Конспирологическое: Юстас Алексу

Свежая новость: Власти Северной Кореи арестовали, судили и расстреляли из пулеметов несколько популярных в этой стране артистов.

Год назад было: Северокорейский генерал казнен с помощью миномета.

Судя по настойчивости с которой доводят эту хуиту до каждого жителя Земли посредством всех возможных СМИ от многотиражки Мухосранского завода инновационных рукомойников до CNN, над всей Испанией безоблачное небо.